Privacy & cookies

Zwaaisteen® | Eigenaar Stichting De Buurt,

gevestigd aan Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, info@zwaaisteen.nl

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zwaaisteen® neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Stichting De Buurt op / info@zwaaisteen.nl.

Privacy Statement

Jouw privacy vinden wij belangrijk. Wij doen er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor gratis blogs, inspiratie, video’s  of bestelling van een van de diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij je gegevens  nodig.

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie dat je met ons deelt:

– online als je zwaaisteen.nl bezoekt;

– offline als je informatie met deelt, bijvoorbeeld wanneer je jouw e-mailadres afgeeft tijdens een event.

Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

 

Persoonsgegevens 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ZELF ACTIEF VERSTREKT

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs, inspiratie of video’s  te ontvangen, dan geef je daarmee toestemming om je gegevens met te delen, zoals je voornaam en e-mailadres. Je zult daarna met regelmaat relevante inspiratie ontvangen, waar jij je zelf voor kunt afmelden.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer.  Je straatadres vragen we om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van trainingen, programma’s of diensten.

Wij gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie en naar ons facturatiesysteem Jortt.  Mollie voert voor mij jouw betaling uit. Ik wijs je erop dat Mollie, Paytuim en Jortt voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren. Wanneer wij een bestelling naar je verzenden, gebruiken wij DPD of PostNL. Aan beiden verstrekken wij jouw gegevens, zodat de bestelling je toegezonden kan worden.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

Dit zijn cookies . Zwaaisteen®| gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, zoals het Facebook Pixal. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je ook altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je besluit om jouw voorkeuren  tijdens je browsesessie te wijzigen, kun je op het tabblad ‘Privacy- en cookiebeleid’ op je scherm klikken. Hiermee wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat je jouw voorkeuren kunt wijzigen of jouw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden voor het blokkeren en verwijderen van cookies die door websites worden gebruikt. Je kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar wikipedia.org , www.allaboutcookies.org.

Met welk doel worden jouw persoonsgegevens verwerk

Zwaaisteen® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van gratis waardevolle informatie die jij zelf hebt opgevraagd
  • Het versturen van een nieuwsbrief/inspiratie
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Zwaaisteen®| verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang jouw persoonsgegevens bewaard blijven

Zwaaisteen® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de gangbare, wettelijke  bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwaaisteen® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  Zwaaisteen® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld , zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwaaisteen® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zwaaisteen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zwaaisteen® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons